OudPapier

In Mierlo wordt het oud papier wekelijks opgehaald door diverse Mierlose jeugdverenigingen, die zo extra inkomsten voor hun vereniging verwerven. Het ophalen wordt gecoƶrdineerd door Stichting Jeugdbelangen Mierlo. De gemeente Geldrop-Mierlo verstrekt aan alle bewoners een persoonlijke afvalkalender waarop de ophaaldata voor het oud papier vermeld staan.

 

DHB Pasjeshouders Oudpapier 
 Bos  Theo  
 Dekker  Michael  
 Giepmans  Ellie  
 Krom  Peter  
 Limburg   Mike  
 Sanders  Peter  
 Verbeek  Jack