Budovereniging De Hechte Band is een vereniging die op actieve wijze betrokkenheid heeft met de samenleving. Wij zijn van mening dat met name Judo, naast het sportelement, tevens een sociaal maatschappelijk karakter heeft en voor vrijwel iedereen toegankelijk moet kunnen zijn. Natuurlijk is dit ook zo voor de andere sporten die wij aanbieden, echter daar zal de doelgroep kleiner zijn.

De doelgroep: Kinderen en volwassenen met een beperking als:

  • Syndroom van Down
  • Lichamelijk gehandicapt
  • Verstandelijk gehandicapt
  • Meervoudig gehandicapt
  • Visueel gehandicapt
  • Auditief gehandicapt
  • Psychiatrische aandoending(en)
  • Gedragsstoornissen

Met name: Autisme, Asperger, PDD-NOS

Mensen met een chronische aandoening kunnen bij ons ook prima terecht.

Bij de groepsindeling hanteren we: Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet! Wij hebben meerdere speciale lesgroepen, waarbij wij onderscheid maken in jonge kids en de oudere (jeugd). Deze groepen noemen wij onze "A-groepen", volgens het idee dat iedereen eveneveel kansen moet krijgen.

Middels een positieve en een stimulerende benadering willen wij onze judoka's met een beperking helpen hun weerbaarheid te ontwikkelen en leren wat sociale vaardigheden inhouden. Door het eigen maken van dergelijke vaardigheden zullen zij vrijwel zeker beter integreren in de maatschappij.

A-judo is nationaal en internationaal erkend als sport en zelfs als wedstrijdsport. DHB is regelmatig met leden bij speciale toernooien aanwezig en heeft daar ook al mooie successen weten te behalen.

Judo is een Japanse verdedigingssport, waarbij je op een plezierige manier leert stoeien volgens bepaalde regels, waarbij vooral de sfeer onderling, maar ook de techniek belangrijk zijn. Judo kan door iedereen beoefend worden. Mensen die niet of moeilijk kunnen lopen, maar wel kunnen kruipen, kunnen ook heel goed aan de judoles deelnemen. In het staande judo zijn de regels nagenoeg gelijk aan het reguliere judo. In het grondwerk zijn er aangepaste regels voor mensen die niet kunnen lopen, zodat er ook punten in het ne-waza (grondwerk) behaald kunnen worden.

Onze leden met een handicap of beperking zijn volwaardig lid en zijn zéér welkom op al onze reguliere nevenactiviteiten. Ook leden uit de A-groepen krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse examens.

Informeer eens naar de mogelijkheden en meld je aan voor een paar gratis proeflessen.