Met grote regelmaat krijgen leden informatie per e-mail. Dit betreffen vaak uitnodigingen voor deelname aan een toernooi of activiteit, soms zijn dit bestuursmededelingen.

Wij vragen om bij beantwoording van uitnodigingen goed op de uiterlijk inleverdatum te letten. Bij toernooi uitnodigingen is de uiterste datum van groot belang omdat we anders mogelijk buitengesloten worden van het toernooi. Geef ook altijd even door als je niet deel wilt/kunt nemen anders denken wij dat je inschrijving vergeten bent.

Het kan zijn dat niet alle leden dezelfde informatie of uitnodiging ontvangen. Dit kan te maken hebben met het niveau of de doelgroep waarvoor het toernooi of de activiteit bedoeld is. Natuurlijk kan het voorkomen dat wij per ongeluk een naam over het hoofd zien. Denk jij dat je ook een bepaalde uitnodiging had moeten ontvangen, informeer dan even. 

Ben je ziek of door een andere dringende reden afwezig tijdens de training, breng ons hiervan dan op de hoogte. Even een telefoontje is voldoende. Natuurlijk kun je jezelf ook door een ander bij de trainer of zaalwacht laten afmelden. 

Telefonisch afmelden kan bij de dojo of telefonisch bij Lianne of Peter. 

Zonder jou is het voor je trainingsmaatje moeilijk oefenen! 

Wij houden een presentielijst bij. Zij die regelmatig zonder geldige reden of zonder afmelding, niet op trainingen aanwezig zijn, worden voor het eerst volgend examen uitgesloten. Dit geldt natuurlijk ook voor een wedstrijd. Ben je onverhoopt afwezig of te laat tijdens een toernooi of activiteit, bel dan even en geef je afwezigheid door.